Dato: 24. januar 1875
Fra: Reitzel   Til: Jean Pio
Sprog: dansk.

Skolebestyrer J. Pio.

24/1 75.

Deres Plan til et Mindeskrift i Anledning af H.C.A. forestaaende 70. Fdselsdag bestaaende af et af hans Eventyr, gjengivet i alle de Sprog, hvori det findes oversat, har jeg nu nrmere tnkt over; men jeg tror, hvor tiltalende end Deres Tanke er, at maatte fraraade Realisationen deraf, og det af flgende Grunde.

For det Frste skjnner jeg ikke rettere, end at det Tidsrum, i hvilket Bogen skal gjres frdig for Pressen, er alt for knap tilmaalt. Her er for Tiden stor Mangel paa Typografer, og det er forbunden med srdeles Vanskeligheder at faa Noget trykt. Kommer saa hertil at dette Skrift nu yderligere skal udfres i forskjellige fremmede Sprog, vil Vanskeligheden vistnok vise sig at vre af en saadan Art, at vore frste Bogtrykkerier (og kun hos disse kan man vente at finde f.E. ny grske Typer) ville vgre sig ved at modtage Manuskriptet.

For det Andet har jeg den Overbevisning at Afstningen ikke vil blive en saadan at der vil vre Udsigt til Dkning af Udgivelses- Omkostninger. Her i Landet tr jeg nppe gjre Regning paa megen Mstning, og hvad Udlandet angaar, da har jeg kun srgelige Erfaringer om hvad det vil sige at vre Forlgger for en Bog, der er baseret paa at slges der. Om ogsaa det heldige Tilflde indtraf, at der blev en ypperlig Afstning, saa har man sin Nd med at faa Pengene ind for det Solgte hos den store Masse af Boghandlere rundt omkring.

Jeg har nu her sagt Dem mine Bevggrunde til ikke at paatage mig Forlaget og til at fraraade Dem at gjre Forsget; men naar De ikke destomindre har lyst til at vove "egen Kappe", saa har jeg selvflgelig ikke Noget derimod og skal ogsaa gjeme vre Dem behjlpelig med at tage Bogen i Kommission. Jeg maa imidlertid da bede Dem om ikke at opstte det, da der virkelig ikke er nogen Tid at give bort.

M.H.D..

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter