Dato: 25. januar 1875
Fra: Jean Pio   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

DHrr. Boghandlere Reitzel.

Hjstrede!

Ganske vist har De Ret i enkelte af Deres Bemrkninger til mit Forslag, og da jeg har Valget mellem 2 Eventyr - "Nattergalen" og "Historien om en Moder" - vil jeg nu kun tnke paa en Realisation af Ideen med dette sidste for je, som maaske er det allermest udbredte og hvorved den af Dem omtalte Risiko vilde nedsttes til henved det Halve, idet Bogen saa vilde blive c. 2 1/2 Ark, (i Format som Deres Udgave af de "15 Eventyr") efter mit Skjn. Kun almindelige grske Typer anvendes til Nygrsk, og russiske har J.E. Schultz, og selvom der begyndes paa Trykningen omtrent en Uge ind i Februar, vilde dog disse faa Ark nok kunne trykkes frdige paa 4 Uger, selv med de srgelige typografiske Forhold hos os, som De beskriver. Min Ven Dr. phil. Docent Vilh. Thomsen, som behersker betydelig flere Sprog end jeg og som i hvert Fald har lovet mig sin kyndige Hjlp ved Korrekturen, kunde, da han med mig er enig om, at Ideens Udfrelse i hj Grad vilde glde den gamle Forfatter, nok have Lyst til at stte sit Navn ned paa Titelbladet og saaledes tage Del i den Andersen viste Opmrksomhed, men da jeg ikke nsker, at han skulde have den mindste Risiko, sker det kun for det Tilflde, at en Boghandler vil tage den paa den Maade, jeg omtalte for Dem. Det er klart, at det vilde have set kjnnest ud, at Planens Udfrelse skete paa Forlag af den danske Forlgger af Eventyrene, og De bliver derfor ikke vred, haaber jeg, over at jeg har bebyrdet Dem med mit Forslag; at De derimod overtager Udfrelsen "i Kommission" synes jeg - idet jeg for vrigt takker Dem for Deres Tilbud i saa Henseende, - efter nrmere Overvejelse ikke rigtig om, netop fordi De er Forfatterens Forlgger; det maa saa hellere se ud som om jeg havde vret taktls og slet ikke havde henvendt mig til Dem. Men som sagt, Deres Tilladelse til at aftrykke det lille Eventyr af den danske Udgave maa jeg have, forinden jeg videre tnker paa - paa den ene eller anden Maade - at ivrkstte Planen.

Med Hjagtelse

D'Herrers rb.

Jean Pio.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter