Dato: 27. januar 1875
Fra: Reitzel   Til: Jean Pio
Sprog: dansk.

Tilladelse til paa fremmed Forlag at aftrykke H.C.A. "Historien om en Moder" kan jeg naturligvis ikke give alene; dertil udfordres ogsaa Forfatterens Samtykke. Da det paatnkte Foretagende imidlertid nu er bragt ned til en ren Bagatel i pecunir Henseende, saa skal jeg gjerne opfylde Deres rede nske om at paatage mig Forlaget. Jeg vilde ivrigt foretrkke et mindre Format end det, som De har tnkt paa; men det vilde vi jo nrmere kunne tale om.

M.H.

D..

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter