Dato: 24. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 24 August 1873

Kjre Ven!

Dit Brev fik jeg imorges! jeg har nu strax skrevet til Geheimeraad Scheele, og sender dig Skrivelsen aaben, at Du kan lse samme, derpaa lukke den til og snarest sende den til Excellensen. Saaledes som jeg har skrevet troer jeg nu ikke at jeg skulde skrive til Kronprindsen, men heller gjemme min Anbefaling til en nrmere Leilighed hvor den kan vre dig til Gavn om denne min Henvendelse til Geheimeraad Scheele ikke blive det. Din hjerteligt hengivne.

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin

NB Lad mig vide om du har modtaget dette Brev.

Tekst fra: Solveig Brunholm