Dato: 20. marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Marianne Vilhelmine Rosing
Sprog: dansk.

Frøken Marianne Rossing

en venlig hjertelig Hilsen

fra

H. C. Andersen

[Dedikation i "Agnete og Havmanden"]

Tekst fra: Solveig Brunholm