Dato: 28. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorentz Frost
Sprog: dansk.

Høitærede Hr. Frost

Naar De hører Hartmanns geniale, ægte danske Musik til

Liden Kirsten, vil De da her benytte Programmet.

ærbødigst.

H. C. Andersen

[Dedikation i "Liden Kirsten"]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost