H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Lauritz Christian Bendz Juni 1823

Hop forbi menu og nyheder

Dato: Juni 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Lauritz Christian Bendz
Sprog: dansk.

Høivelbaarne

Hr Etatsraad Bentz

i Odense

Da jeg i Pindseferien var hjemme i Odense, havde jeg den Ære, at tale med Deres Høivelbaarenhed, og De var da saa god at love mig, at De vilde sørge for at faa den gamle sindssvage Anders Hansen i Hospitalet, men tvinge ham kunde, og vilde De ei; De sagde mig da, at jeg kunne see at faae den Gamle overtalt af Naboerne, og jeg troer nu ogsaa (efter Forelydende) at han er villig. - Maaskee at De dog nu vil tage Dem lidt af Sagen; - Huset sagde De maatte sælges, det halve af det Indkomne vilde tilfalde mig som eneste Arving; jeg overlader Alt til Deres Retsind og Klogskab, og forbliver Deres ærbødige

Andersen

Min Adresse er

H.C. Andersen

Studiosus artium

logerende hos Fru Henneberg i Slagelse

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)