Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 17. januar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams, Eduard Vieweg
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 17 Jan 1843

Kjre Hr Professor!

Vil De i vor flles Interesse, overstte nedenfor staaende Epistel til vor ubegribelige Nler!

venskabeligst

H.C. Andersen.

Histrede!

I slutningen af forrige Aar tilskrev jeg Dem to Gange, Professor Abrahams siger mig at han har gjort det samme og endelig nu kort fr Juul, efter mit nske atter sendt Dem Brev med den indstndige Begjring at svare Een af os. De maa indsee at det ei kan vre mig ligegyldig, i det jeg er dykket op i Tydskland, pludselig at forsvinde fordi at Forlggeren af den tydske Oversttelse ikke lader denne udkomme; jeg begriber ikke hvorfor "Bazaren" ikke udkommer, og endnu mindre hvorfor De ikke berer Professor A eller mig med et Svar.

Aldrig er der endnu for mig gaaet et Brev tabt mellem Italien, Grkenland og Danmark, det synes derfor utrolig at flere Breve kunne forsvinde, den korte Vei mellem Braunschweig og Kjbenhavn. Jeg har, efter Deres eget Forlangende, sagt Kongen af Danmark, at mine samtlige Skrifter kom ud paa Deres Forlag og at De vilde dedikere ham disse; han modtog det meget naadigt, som jeg har tilmeldt Dem; nu er siden den Tid omtrent Aar hengaaet og ikke engang frste Bind er indtruffet, ja De har ikke engang paa min srdeles Anmodning givet mig et Svar; jeg kan aldeles ikke forklare mig dette. Med nste Post (den 25de Jan) forlader jeg Kjbenhavn, og reiser til Paris, jeg kan altsaa her hjemme nu intet Brev erholde fra Dem, men vil De i Lbet af 14 Dage, lade en Skrivelse sge mig i Holsteen paa Grevskabet Breitenburg, der opholder jeg mig sikkert til den 10de Februar; lad mig nu ved samme Leilighed vide om De i Mai er hjemme, jeg vil da lgge Veien fra Paris over Braunschweig for at hilse paa Dem; men siig mig tydeligt naar nu Bazaren kommer ud.

rbdigst.

H. C. Andersen.

E.S. til Professoren

Vil De ogsaa give mig paa tydsk Adressen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning (5, 22))