H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 29. juli 1857

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 29. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Görlitz i Schlesien den 29 Juli 1857

Kjære Fru Scavenius.

Disse tre sidste Dage har jeg været og er hvor De mindst tænker det, jeg selv havde forud ikke Tanke derom, jeg er ved Foden af "Riesengebirge", hvorfra jeg fra Nord-Kent i Engeland er fløiet afsted med Dampen, jeg havde givet det Løfte til Familien Serre i Maxen at jeg paa Major Serres Fødselsdag den 28 skulde være i deres Kreds, saaledes kom jeg den 26de til Dresden, her ventede Vennerne mig, Festen skulde iaar feires i al Stilhed inde i Schlesien hos en kjær Ven, den berømte Pjanist Henselt, der her eier et deiligt Slot med tilhørende Park det beroede imidlertid paa om jeg vilde tage med, skulde Fru Serre tage der hen, jeg kunde altsaa ikke godt vægre mig og i hvor træt jeg var af den lange Reise gjennem Frankerige og Tydskland satte jeg mig igjen strax i Banevognen og efter sex Timers Fart, med Damp og med Heste kørte vi i forgaars hertil. Jeg blev saa jublende modtaget, det er mig tidt forunderligt at jeg saavidt om i Verden er kjendt og har Venner. Henselt, der hele Vinteren lever ved Hoffet i Petersborg og ikke offentligt lader sig høre, har igaar og i Dag flere Timer spillet for os, saa mageløst deiligt, imorgen reise vi til Dresden og glæder De mig med Brev da faaer jeg det der poste restante, for otte Dage siden omtrent, forlod jeg Engeland, hele fem Uger havde jeg levet i Dickens Huus og kunde ikke bestemme mig til at forlade det og tage mod de mange andre Indbydelser jeg fik! hvor uendelig elskelig er ikke denne Mand, Meget skal jeg fortælle Dem om ham og hans velsignede Hjem naar vi mødes jeg stillerham saa uendelig høit som Forfatter, men ligesaa høit staaer han som Skuespiller og det samme i Tragiske, som i det Komiske. I sit Huus i London har han indrettet sig et lille Theater hvor han, Familie og Venner spille, Dronningen skal have følt stor Lyst til at see een af disse Forestilinger men i Engeland kan Droningen ikke aflægge Besøg i et privat Huus, Dickens med Familie kan igjen ikke træde op paa Slottet, som Skuespillere, men nu da paa et tredie Sted, et Slags privat Theater Dickens gav et Forestilling til Indtægt for Digteren Jerrolds Enke; - Komiteen var Dickens, Bulver, Mccready &, & meest betydende Navne, blev først Forestiling givet ene og alene for Dronningen og den kongelige Familie, ogsaa Kongen af Belgien var der, desuden er særlige Indbudne, mellem hvilke jeg var. Hertugen af Sommerset (?) havde sendt sin Gartner og ladet fra sine Drivhuse Gange og Sale decorere med de herligste Blomster, det var saa festligt saa interessant. Senere saa jeg [fortsættelse mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 99-100)