Dato: 13. august 1823
Fra: Skifteretten Slagelse   Til: Magistraten Odense
Sprog: dansk.

I skylligt Svar paa den hyrespective Magistrats rede Skrivelse af 6d denne Maned desangaaende skulle ieg ikke efterlade herved tjensligt at meddele, at Christian Andersen i den lrde Skole her i Byen, Snnesn af den i Magistratens Skrivelse anmeldte Anders Hansen nsker, at til hans Curator i den opgivne Anledning maatte vorde udnvnt Hr. Bogtrykker Iversen eller Apoteker Andersen, hvilke Herrer han troer tage saamegen Deel i hans Vel, at de ikke ville undslaa dem for den nvnte Forretning.

Slagelse d 13 August 1823

Busk[?]

Til den hyrespective Magistrat i Odense

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)