H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Skifteretten Slagelse til Magistraten Odense 13. august 1823

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 13. august 1823
Fra: Skifteretten Slagelse   Til: Magistraten Odense
Sprog: dansk.

I skylligt Svar paa den høyrespective Magistrats ærede Skrivelse af 6d denne Maned desangaaende skulle ieg ikke efterlade herved tjensligt at meddele, at Christian Andersen i den lærde Skole her i Byen, Sønnesøn af den i Magistratens Skrivelse anmeldte Anders Hansen ønsker, at til hans Curator i den opgivne Anledning maatte vorde udnævnt Hr. Bogtrykker Iversen eller Apoteker Andersen, hvilke Herrer han troer tage saamegen Deel i hans Vel, at de ikke ville undslaa dem for den nævnte Forretning.

Slagelse d 13 August 1823

Busk[?]

Til den høyrespective Magistrat i Odense

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)