H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Fyens Stiftamtmandskab til Magistraten Odense 19. januar 1822

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 19. januar 1822
Fra: Fyens Stiftamtmandskab   Til: Magistraten Odense
Sprog: dansk.

[påtegning på brev: Brev]

Nationalbanken i Kiøbenhavn har under 11te huius tilskrevet Skiftet saaledes:

"I Svar paa Hr Kammerraadens behagelige Skrivelse af 15 December sidstleden, hvori de andrager paa, at 2762 rdl i gamle Danske Courantsedler som ere fundne i Skomagersvend Hans Hansens og afdøde Hustrues Boe maatte godtgjøres Vedkommende undlader man ikke tjenstlig at melde:

at da Tiden for disse Sedlers Omvexling, for længe siden er udløben, og de herover førte Bøger afsluttede, seer man sig ikke i Stand til at godtgiøre ovennævnte Sedler - ]

Hvilket hermed communiceres Magistraten til fornøden Efterretning.

Odense Fyens Stiftamtmandskab den 19 Januar 1822

Til Magistraten i Odense

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)