Dato: 27. september 1822
Fra: Nationalbanken   Til: Magistraten Odense
Sprog: dansk.

I behagelig Skrivelse af 7de dennes andrager Magistraten at 272 R DC i 12 og 8 der ere forefundne i Skomagersvend Hans Hansens og afdde Hustrus flleds Stervboe, endnu maatte vorde omvexlede. Herpaa undlader man ikke tjenstligt at melde, at da den til disse Sedlers Indlsning fastsatte Tid allerede lnge er udlben og de herover frte Bger afsluttede, seer man sig ikke istand til at indvillige den fremsatte Begjring.

De omhandlede Sedler flge herhos tilbage

Nationalbanken i Kibenhavn d. 27 Sept 1822

Udskrift:

Til Magistraten i Odense

Hermed en Pakke med trykte Sager uden Vrdi.

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)