Dato: 23. november 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.

Til Enke Fru konferents[raadinde]

B. Ørsted

Nørregade, ligeud for Indgangen til Frue Kirke i Kjøbenhavn

fra H. C. Andersen

Kjøbenhavn den 23 Nov: 1868

Kjære Fru Ørsted!

Bliver De vred paa mig for et Spørgsmaal, en Bøn? Vil De see mig til Middag, førstkommende Løverdag istedetfor nu paa Onsdag? Jeg er igjen stillet i Forlegenhed med en Indbydelse til den Dag, men jeg modtager den ikke, naar jeg ikke kan vente at De vil see mig om Løverdagen i stedet. Tør jeg haabe et "Ja" eller "nei!" til i morgen tidligt. Hilsen til Frøken Mathilde.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm