Dato: 30. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.

Onsdag Morgen den 30 December 1868

Kjære Fru Ørsted!

Jeg er i Dag kaldet til Hendes Majestæt Enkedronningen; jeg skal være paa Slottet Klokken halv fire og troer derfor at det ikke bliver mueligt at jeg kan være paa Nørregade til Deres bestemte Spisetid. Jeg beder Dem at vente paa mig 10 Minutter, ikke længer, kommer jeg ikke da, er det fordi jeg ikke har seet mig istand der til og da sees vi først én af de første Formiddagstimer.

Her er et Portrætkort til Frøken Mathilde. De hjerteligste Hilsner til Dem, hende og hele Familekredsen. Tak for det gamle Aar.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm