Dato: 30. oktober 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Riborg Voigt
Sprog: dansk.

Glem mig! det maa jo vre saaledes, husk aldrig at der har vret en Skabning til som mig; dette skal vre det sidste De hrer fra mig [overstr: thi nu fler jeg at det vilde vre en Brde]; det var en Synd om jeg gik videre. - Den frste Gang jeg havde talt med Dem, hang [overstr: allerede min Sjl ved Dem] jeg allerede ved Dem med min hele Sjl, jeg vidste ikke at De var forlovet, derfor blev min Flelse endnu mere levende, og da jeg vidste det, var det umueligt at kjmpe imod, jeg troede ogsaa at lse i Deres Blik noget mer end Venskab, jeg udtydede enhver Mine hos Dem til min Fordeel; det var min Phantasie! Glemme Dem kan jeg ikke! nei aldrig vil noget andet Vsen saaledes opfylde mit Hjerte! Ved Dem kan jeg blive Alt, uden Dem - - det vil Tiden vise Dem! - Alle mine Venner og Velyndere ere forbausede over den Forandring der er foregaaet med mig, ingen veed den sande Grund. - Jeg har begyndt ret at studere - det er jo Deres frste nske. - Alt vilde kunde blive herligt! intet Maal var mig for stort - Nu vil Gud det ikke, hans Villie skee. Overvei Alt! - prv endnu Deres Hjerte - og saa lev vel! lev da evig vel! Gud gjre Dem usigeligt lykkelig, glem mig! glem mig! - og naar Deres Poul veed Alt, forson mig med ham, - siig ham jeg er ikke ond; - Vi sees aldrig mere! aldrig! Riborg tilgiv mig! [overstr: glem mig] overvei Alt og tnk da aldrig paa mig mere [overstr: Digteren er kun som en Lampe]. Digteren vil synge dybere; Lampen [overstr: maa jo] skinner for Mngden medens den selv fortres! [overstr: Var Lad der kun .. hvad der vil nu frygter jeg intet] - Jeg bliver aldrig lykkelig; men saaledes maa det vre! derfor glem mig! - tnk aldrig paa mig! De vil blive lykkelig mere nsker jeg jo heller ikke! Lev vel! - kun eengang hrer jeg endnu fra Dem - saa aldrig mere! Vr ikke bedrvet for mig, Riborg! Gud er jo god og naadig! Lev vel! evig lev vel!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 217-18)