Dato: Februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Maria Elisabeth van den Brink
Sprog: dansk.

[kladde til: Brev, HCAs renskrift af oversættelsen: Brev]

Frøken!

De har gjort mig en stor Glæde ved at skrive mig til og sende mig det lille Kunstværk fra Deres Haand, jeg skal gjemme det og Brevet mellem de kjæreste Sager i mit Album; tak, det er Alt hvad jeg kan sige, men vil Gud, som jeg haaber at jeg igjen en Dag kommer til Amsterdam, da betragter jeg Dem ikke som en Bremmed, jeg tillader mig at søge til Dem og Deres Familie for at takke Dem for det Sollys deres Venskab for Digteren, i Dag har bragt Mennesket. Her er ikke Tid i Dag at skrive et langt Brev, da Overbringeren reiser denne Middag, desuden udtrykker jeg mig ikke let i fransk, men det vil glæde mig usigeligt om jeg endnu fik et Par Ord fra Dem, hvori jeg hørte at da jeg tør ikke haabe forstaaer dansk men tysk, jeg vilde da tillade mig at tilsende Dem en Bog af mig i dette Sprog. Deres deilige Udklipning er jo et heelt Eventyr, givet med Saxen, som en Digter giver det med Pennen og en Maler med Farverne; min hjerteligste Tak for dette Tegn paa at mine Arbeider har behaget en Aand som Deres og min inderligste Hilsen til Dem og Deres Familie.

ganske Deres hengivne

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 305)