Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 26. januar 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

[Kladde til Brev]

Kjbenhavn den 26 Januar 1855

[Til tysk digter] I December modtog jeg Deres venlige tillidsfulde Skrivelse med de vedlagte "Digte". strax var det mig ikke mueligt at faae Tid til gjennemlse disse, nu har jeg det og tillader mig aabent og ligefrem at udtale mig for Dem. - hrer jeg det er i Tydskland som i Danmark slet ikke Tiden for en Forlgger at afstte "Digte", isr af en ukjendt, ny optrdende Forfatter, samme maatte da nsten ligefrem bryde en ny Bane for at blive bemrket og lst! - Hvad min Boghandler Hr Lorck i Leipzig angaaer, da maa jeg underrette Dem om, at hans Forlags Program er at udgive danske Vrker i tydsk Gjengivelse og dernst historiske Arbeider, hos ham vil jeg saaledes ikke kunde finde en Forlgger til Dem, selv under de virkelig hist beskedne Fordringer de gjr; [overstr: nu er der vel andre at vlge imellem og jeg kjender personlig baade Brockhaus og Vieweg, men jeg er ikke den rette Lser for Dem uagtet jeg erkjender den Aand og Dygtighed der klart trder frem i Deres mig viiste Digtninger, er jeg ikke - blevet greben saaledes at jeg efter min Natur, kan i Ro udtale mig saa] at henvende sig til Brockhaus eller Vieweg kunde endnu skee, men jeg er temmelig overtydet om at de ikke gaaer ind paa at forlgge Digte af andre end Forfattere med et [overstr: Navn som] allerede erkjendt Navn; min Anbefaling vilde her vre ingen, og dertil kommer at jeg rligt maa sige at jeg ikke er den rette Lser De her henvender Dem til, jeg erkjender den Dygtighed i Sproget der aabenbarer sig, den Aand der gaaer gjennem det hele, men [overstr: efter min Natur forlanger nu en anden. Hvad der ret skal tiltale mig hre til en anden men / jeg er ikke blevet grebet derved, som jeg maatte blive det for] at kunde men jeg nskede en anden Aabenbarelse af Deres Musa; kort klart og rigt er min Fordring. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 276)