Dato: 27. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, Pindsedag 1855

[Til tysk digter] I December modtog jeg Deres venlige tillidsfulde Skrivelse med de vedlagte "Digte", strax tillod min Tid mig ikke at gjennemlse disse, men frst ud paa Vinteren. Aabent og ligefrem tillader jeg mig at sige mit Svar. Hverken i Danmark, eller som jeg hrer, i Tydskland er det i ieblikket for en Forlgger at afstte Digte, isr af en ukjendt, ny optrdende Forfatter, denne maatte da, som det kaldes, bryde en ny Bane for at blive lst og bemrket og lst! - Jeg har spurgt mig for, men uden Nytte. Hvad min Boghandler Hr Lorck i Leipzig angaaer, da har jeg at underrette Dem om, at hans Forlags Program er, at udgive danske Vrker i tydsk Gjengivelse og dernst historiske Arbeider, hos ham vil jeg saaledes ikke kunde finde en Forlgger til Deres Digtning, selv under de virkelig hist beskedne Fordringer de gjr; at henvende sig til Brockhaus eller Vieweg kunde endnu skee, men jeg er temmelig vis paa at De heller ikke forlgger Digte af Andre end Forfattere med et allerede erkjendt Navn; min Anbefaling vilde her vre mindre, og dertil kommer, som jeg rligt maa sige Dem, jeg ikke er den rette Lser De har henvendt Dem til; jeg fler vel den Dygtighed i Sproget her aabenbarer sig, den Aand der gaaer gjennem det Hele, men jeg nskede hellere i en anden Aabenbarelse at kjende Deres Musa; min Fordring til Nutidens Digte er: kort klart og rigt. - Et Arbeide i Prosa, dersom De har et saadant vilde bedre kunde bringes ud i Verden og har De et saadant, der har opfyldt Dem og som De giver Betydning, da skal jeg, saa vidt jeg kan det, tale derom i Tydskland til en eller anden dygtig Forlgger, jeg reiser fra Danmark sidst i Juni. -

I Haab om at De venligt og godt optager dette mit Brev forbliver jeg Deres

rbdigste

H. C. Andersen

Til Forfatterinden af "Ein Demokrat in der Fremde"

"Ein deutscher Socialist"

"Erinnerungen"

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 12, 278)