Dato: 5. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Til Richard Bentley, Esq.

Kjære Ven!

[papir med HCAs egne rettelser klæbet på]

"Dem bringer jeg denne min nye Roman, den
"første, som jeg i engelsk Tunge sender ud i
"Verden. Det er saa naturligt, at jeg bringer Dem
"den, De som først havde Mod og Villie til at tage "under Deres Beskyttelse en ung [overstr: Forfatter] fremmet, ubekjendt "Forfatter.

Det at gaae ud fra et hædret Huus, er for Bøger, som for Mennesker et Adgangs-Kort til de bedste Kredse, og et saadant Held havde, ved Dem, min første Bog "Improvisatoren". Uden Deres og den ædle Oversætterindes Interesse var jeg vistnok endnu ubekjendt i Engeland og Skotland, disse Lande, hvis Literatur saa mægtigt har virket ind paa hele min Udvikling, disse Lande hvor jeg nu har saa mange mildtdømmende Venner, og hvor mit Hjerte er voxet fast. Jeg kjendte og elskede disse Egne før min Fod betraadte dem. Med Marryats Jacob Ærlig havde jeg forlængst seilet opad Themsen; ved Dickens var jeg ført ind i Londons snevre Stræder og havde lyttet til Hjerteslaget der; aandfulde Ladys droge Silkegardinet fra den fornemme Verdens belyste Sale og ved / »Nat og Morgen« aabnede Bulver for [??] mig Landskaber med Byer, Kirker og Landsteder. Jeg var hjemme i Skotlands Bjerge og kjendte med dets dybe eensomme Skov-Stier og gamle Borge. Walter Skotts velsignede Haand ragte mig det aandelige Brød og Viin, saa at jeg glemte det jordiske.

Jeg var hjemme i Schackspeares Land og Burns Bjergge, før mit legemlige Øie saae dem, og da jeg i Virkeligheden stod her, modtoges jeg ikke som en Fremmed; milde Øine saae paa mig, Venner rakte mig Haanden; opløftet og ydmyget ved saa megen Lykke, bøiede mit Hjerte sig med Tak til Gud; min næste Tak være til de Kjære jeg eier her, og De min Ven bliver een af de Første; De, som antog Dem min første Roman, bringer jeg herved den seneste, De vil modtage den med det Hjerte, den gives, mine Venner ville modtage den, som De.

Det er ikke Italiens Skjønhed [overstr: og] og Folkeliv her oprulles, det er dansk Natur, Livet og Verden om mig, i det Land hvori jeg selv har Rod. Gid den bevare mine Venners Kjærlighed for mig.

Hans Christian Andersen.

Glorup i Fyen den 5te September 1848.

[Udskrift:]

Bentley Esq. fra hans Ven

Forfatteren

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 137-39)