Dato: 1855
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

... Grundtanken i "en Landsbyhistorie" er deilig, den unge Pige er smukt skildert, Scenen med Prsten er isr mesterligt opfunden, dog synes det mig at Udfrelsen ikke altid svarer til Tankens Hihed. Deresindlagte Sange ere smukke og let holdte, som sig br. Jeg takker Dem for den Fornielse, De dermed har skjnket mig og mange Andre; der er virkelig Flelse i Stykket og ikke blot Sentimentatlitet, hvilket Navn et vist Parti hos os kun altfor ofte giver den frste.

Deres trofaste Ven

C. Hauch

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter