Dato: 29. februar 1840
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d..
Sprog: dansk.

29 Februar 1844.

Det originale lyriske Drama "Klintekongens Brud" [af K. F. Molbech], som jeg herved har den re at remittere, har vel nogle dramatiske Mangler, men anbefaler sig dog ved en fiin Romantik og flere skjnne Enkeltheder. I den Tanke, at det med meget betydelige Forkortninger vel kan fortjene at bringes paa Scenen, har jeg i Manuscriptet indstrget en Mngde, tildeels meget store Partier, som efter min Mening kunde falde bort, til strste Gavn for den sceniske Virkning. Ved nogle af disse Udeladelser maatte Forfatteren, saafremt han i det Hele vil indlade sig paa dem, med et Par Ord supplere den manglende Overgang eller det mutilerede Vers. For det meste behves det dog ikke.

Allerrbdigst

J. L. Heiberg.

P. S. Forf. til "Kongen drmmer" takkes forbindtligst for det mig ved Hr. Conferensraaden meddeelte Exemplar.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost