The Hans Christian Andersen Center

Dato: 29. februar 1840
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.ć.
Sprog: dansk.

29 Februar 1844.

Det originale lyriske Drama "Klintekongens Brud" [af K. F. Molbech], som jeg herved har den Ćre at remittere, har vel nogle dramatiske Mangler, men anbefaler sig dog ved en fiin Romantik og flere skjřnne Enkeltheder. I den Tanke, at det med meget betydelige Forkortninger vel kan fortjene at bringes paa Scenen, har jeg i Manuscriptet indstrřget en Mćngde, tildeels meget store Partier, som efter min Mening kunde falde bort, til střrste Gavn for den sceniske Virkning. Ved nogle af disse Udeladelser maatte Forfatteren, saafremt han i det Hele vil indlade sig paa dem, med et Par Ord supplere den manglende Overgang eller det mutilerede Vers. For det meste behřves det dog ikke.

Allerćrbřdigst

J. L. Heiberg.

P. S. Forf. til "Kongen drřmmer" takkes forbindtligst for det mig ved Hr. Conferensraaden meddeelte Exemplar.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost