Dato: 23. december 1848
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Hans Anders Hansen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, 23 December 1848.,

Kjre Hansen!

At jeg frst idag besvarer Deres venlige Brev af 8de dennes, er dog ikke saa stort et Utaknemmelighedsbeviis, som det kunde synes, thi jeg har heller ikke endnu nydt den medflgende Gave, men forbeholder mig at glde mig selv og nogle Venner dermed i Ugen mellem Juul og Nytaar. Den indtrufne Frost gjr, at ingen Risico er forbunden med Opsttelsen; det vil tvertimod vre til Gevinst for Smagen. Men jeg er ganske skamfuld over at vre blev en Gjenstand for en saadan aarlig Tribut, medens Deres Godhed, den velvillige Erindring, hvori De bevarer mig, ere mig srdeles kjre.

Men lad mig frst og fornemmelig bringe Dem min hjertelige Lyknskning i Anledning af Deres Bryllup, og ikke blot min, men min Kones og min Moders. Gid der maa vre strre, ialfald varigere Velsignelse ved dette gteskab, end ved det forrige, saa at De og Deres Hustru maae i en lang Rkke af Aar leve glade og lykkelige med hinanden.

Det gjr mig meget ondt, at jeg ikke saae Dem under Deres sidste Ophold i Kjbenhavn. Jeg haaber, at De nste Gang vil finde Leilighed til at besge os, hvilket meget vil glde os Alle. Maaskee bringer De da Deres Kone med, og hun skal ikke vre os mindre velkommen.

Mellem de litterre Sager, som nrvrende Jule- og Nytaarstid har bragt for Lyset, vil jeg isr anbefale Dem at lse de to nye Bind af Paludan-Mllers Adam Homo, hvormed Vrket er sluttet. Det er en Bog, som er hist underholdende at lse, medens den tillige heelt igjennem brer Prget af et rigt Gemyt, en glimrende Phantasie og en dybsindig Tanke-Udvikling, hvortil kommer, at Sproget og Verset ere behandlede med en forbausende Virtuositet. Ogsaa Andersens nye Roman, De to Baronesser, er en srdeles underholdende Bog, fuld af livlige Skildringer, ved hvis Lsning man fler sig ret hyggelig tilmode. Oehlenschlagers Regnar Lodbrok har jeg endnu ikke faaet lst, men skal idag eller imorgen ifrd med den. Den roses meget af Dem, som kjende den. Men hans didactiske Digt Digtekunsten, som ogsaa er udkommet i disse Dage, er, saagodt som efter Alles eenstemmige Mening, Noget af det Vrste, han endnu har brokket af sig, og det er meget sagt.

Mit Brev kommer tidsnok, for at nske Dem og Deres Kone en gldelig Juul og et gldeligt Nytaar. Med dette nske vil jeg slutte for denne Gang, idet jeg beder Dem vre forsikkret om, at jeg er

Deres bestandig hengivne

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost