Dato: 9. november 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9de November 1832.

Da det, efter det ny Regulativ for Fri-Pladserne i det kongelige Theater, tilfalder en Forfatter af to Syngestykker, som hver udfylde en Aften, fri Adgang til andet Parquet to Gange om Ugen, tager jeg mig den rbdige Frihed at udbede mig denne. I "Ravnen" og "Bruden fra Lammermoor" har jeg leveret to Syngestykker, der ikke, uden man vil tage det til den strngeste Yderlighed, kan kaldes Omarbeidelser; den ene er, som bekjendt, efter Gozzis fem Acts Maskecomedie, den anden efter en Roman; desuden har jeg leveret en original Vaudeville, for hvilken den hie Theater Direction forundte mig fri Adgang til Parterret, fire Gange om Ugen; de to nye Aftenstykker maae altsaa,e fter Billighed, gjre nogen Forandring til min Fordeel, da jeg er overtydet om at den hie Direction ikke vil behandle mig med mere Strnghed end andre Forfattere, eller yde mig mindre Opmuntring.

rbdigst

H. C. Andersen

Til den hie kongelige Theater-Direction

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den ldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus