H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Christine, f. Hornemann Collin d.æ. til H.C. Andersen 12. september 1843

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. september 1843
Fra: Henriette Christine, f. Hornemann Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen

De kan troe at [det] glædte mig meget at læse Deres beskrivelse over min kiære Theodors Fornøyelse over Brystnaalen; og jeg glæder mig ogsaa meget over at De er sammen med ham; hans sande Ven! thi det er De! Jeg maa ogsaa takke Dem inderlig for det skiønne lille Digt over den søde lille Vulle! [død 15. Februar 1843;] ak det kiære Barns Død har kostet mange Taarer! meer end mit stakkels Øye kunde talle - det har ikke været goot i Vinter - men jeg haaber at naar det en gang bliver alvor med foraaret, saa bliver det vel bedre med Øyet, i det mindste siger Fenger det - - Gudvelsigne Dem kiære Andersen og giøre Dem saa lykkelig, som Deres gode ædle Hierte fortiener - og give Dem et lykkeligt Humeur! thi det mangler De! for ret at nyde Livet[;] lev vel og glæd Dem saamege[t] De kan og tænk imellem paa Deres

moderligt sindede Veninde

Henriette Collin

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus