Dato: 12. september 1843
Fra: Henriette Christine, f. Hornemann Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kire Andersen

De kan troe at [det] gldte mig meget at lse Deres beskrivelse over min kire Theodors Fornyelse over Brystnaalen; og jeg glder mig ogsaa meget over at De er sammen med ham; hans sande Ven! thi det er De! Jeg maa ogsaa takke Dem inderlig for det skinne lille Digt over den sde lille Vulle! [dd 15. Februar 1843;] ak det kire Barns Dd har kostet mange Taarer! meer end mit stakkels ye kunde talle - det har ikke vret goot i Vinter - men jeg haaber at naar det en gang bliver alvor med foraaret, saa bliver det vel bedre med yet, i det mindste siger Fenger det - - Gudvelsigne Dem kire Andersen og gire Dem saa lykkelig, som Deres gode dle Hierte fortiener - og give Dem et lykkeligt Humeur! thi det mangler De! for ret at nyde Livet[;] lev vel og gld Dem saamege[t] De kan og tnk imellem paa Deres

moderligt sindede Veninde

Henriette Collin

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den ldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus