Dato: 28. november 1844
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d..
Sprog: dansk.

28. Nov. 1844.

"Kong Rens Datter" er en ganske ualmindelig Opfindelse, i hvis Behandling der ligger megen psychologisk Finhed. Det er desuden rigtpaa sknne Enkeltheder og brer i det Hele Prget af at have en vet Digter til Forfatter. At det maa antages til Opfrelse, derom kan vel ikke vre Tvivl.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost