The Hans Christian Andersen Center

Dato: 28. november 1844
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.ć.
Sprog: dansk.

28. Nov. 1844.

"Kong Renés Datter" er en ganske ualmindelig Opfindelse, i hvis Behandling der ligger megen psychologisk Finhed. Det er desuden rigtpaa skřnne Enkeltheder og bćrer i det Hele Prćget af at have en řvet Digter til Forfatter. At det maa antages til Opfřrelse, derom kan vel ikke vćre Tvivl.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost