Dato: 18. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edmund Lobedanz
Sprog: dansk.

Kibenhavn den 18 Aug 1863

Kjre Hr Lobedanz!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev! jeg modtog det ikke paa Bans, men i Roeskilde, hvor hen det blev sendt til mig. Bring min Gjenhilsen til Deres Brn, jeg haaber at gjre Deres Bekjendtskab. - De to frste Digte til min nye Bog afskrev jeg, disse har De vel istand og sender i Ugens Lb til Dr Helms, her flger nu de ti efterflgende, jeg skal snart tillade mig at sende Fortsttelsen, men stoler aldeles paa at De ikke lade Fremmede faae disse Smaadigte.

Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Ejnar Askgaard