Dato: 23. december 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Bregentved den 23 December 1842

Kjre Jonna!

Du skal vre den frste jeg skriver til i Hjemmet, jeg fik ikke seet Dig den sidste Dag, fik ikke sagt Farvel! igaar Klokken 4, i Slud og Taage rullede vi ud af Vesterport! vi havde Postheste til Corporalkroen; da vi i den mrke Aften var omtrent en Miil fra dette Sted, hvor Grevens egen Vogn og Heste ventede os, standsede vore Forlbere og sloge bag ud. Vognen dreiede, Vognstangen knak, Hestene gik ned i Grften; vi kunde slet ikke inde fra faae Dren op og Postkarlen havde nok at gjre med Hestene til at hre os! jeg tog da en dristig Beslutning, krb ud af Vinduet, frst Hovedet, saa Benene, og Springet lykkedes, skjndt ud i det dybeste Dynd, den lille Adam Knuth sprang efter og saa lukkede jeg op for de andre; vi gik i den mrke kolde Aften ude paa den slede Vei, til vi igjen kunde age; det gik saa ret pnt fremad, og vi var her paa Bregentved Klokken henimod tolv; jeg er imidlertid bleven lidt rusten i Stemmen og min Fod er noget m, / da jeg har gjort et skjvt Trit i det jeg sprang ud! er det ikke kjedeligt. Mamsel Paap blev saare glad over det lille Brev og vi have allerede talt om dine jordiske Fuldkommenheder; i morgen skal vi have Juleaften med to Trer og flere Borde belssede med Gaver; Sndag aften er her Julelier og paa Mandag Bal, hvor til vi vente Baronesse Stampe ledsaget af "Dioskurerne".

Juledag.

Kalvevognen gaaer ind imorgen tidlig den er her Postillion, Leiligheden maa altsaa benyttes og jeg stter mig derfor til at slutte dette Epistel; i aftes havde vi da Juleaften, men her var aldeles ingen Fremmede, Aftenen gik meget stille af; to store Grantrer prangede med Lys, forskjellige Borde stode med Presenter, jeg havde skrevet Deviser til hver, saaledes fik Frken Paape en stor smuk Silkehat og Verset ld saaledes:

Som Haabet grn er denne Hat,

den pryde vil din Isse,

Men sover Du med den en Nat,

er den spoleret tilvisse!

Jeg fik et smukt lille Stue-Uhr, saa stort, som et almindeligt Lomme-Uhr men med Glas Kapsel over og til at stille op paa en Chatol, samt en meget smuk Mappe af Mahogni-Tr og Safian, udstyret med et Malerie; Uhret haaber jeg Eduart kan skaffe mig byttet med et Guld-Lomme-Uhr, et saadant vil jeg have bedre Brug for. Iaften spille vi en Komedie i det Grne; Bille-Brahe har Inspecteurens Rolle, jeg Hr. Dalbys. Bag efter give vi Prindsessen paa rten, som Komedie hvori hver skal improvisere sin Rolle; Mamsel Paape og Malvina Moltke ere to sammenvoxede Prindsesser. Hils din Bedstemoder; siig hende at jeg hver Dag tnker paa hende, bring din Moder og Alle kjre Hjemme min inderlige Jule-Hilsen; [overstr: og send indlagte lille Sdel til Vedkommende! om to Dage!] Eduard og Jette skulle faae Brev. Hils Tante Louise og Kys den lille Ingeborg; din gamle ven og Digter

H. C. Andersen

[Udskrift:] Til Frken Jonna Drevsen, afleveres hos Hivelbaaarne Hr Conferentsraad, Ridder & Collin Amaliegaden No 155 i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 9-11)