Dato: 25. april 1845
Fra: Finantserne De deputerede for   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

At hans Majestt under 24de d.M. allernaadigst har bevilget Dem et aarligt Tillg af 200 rdr til det Dem af den kongelige Kasse forhen bevilgede Annuum af 400 Rdr undlader man ikke herved at meddele Dem. Finants-Deputationen den 25de April 1845

[4 underskrifter]

S. Msting Collin [ydereligere to underskrifter, ulselige]

Til Hr. H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm