Dato: 29. februar 1848
Fra: Elias Lagerheim   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Herr H. C. Andersen

Det r fr mig en srdeles tilfredssstllelse att hrmed kunna hafva den ren underrtte Dem, att Hans Majst. Konungen af Sverige, ssom ett bevis paa Dess Hga rttvillja och i anledning af de litteraira frtjenster, som sedan lngre tid tillbaka, dragit sig Hans Maj.ts Hga upmrksamhet, behagat utnmna Tit. till Riddara af Nordstjernre Orden.

Jemte det jag hrmed har den ran fversnda Dekorationen af denna Orden ber jag Tit. emottaga min varma lycknskan fvensom frskran om min utmrkta hgaktning -

Kpenhamn den 29 Februariii 1848

Lagerheim

Tekst fra: Solveig Brunholm