Dato: 18. marts 1848
Fra: Poul Chr. Stemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Efterat Ordenscapitulet havde modtaget allerunderdanigst Forestilling angaaende Deres Velædelheds Andragende i Skrivelse af 1ste dennes, har det behaget Hs: Majestæt Kongen under 15de næstefter at resolvere saaledes: -

"Vi ville allernaadigst have Cand. Philos. Hans Christian Andersen tilladt at anlægge og bære Nordstjerne Ordenens Ridderdecoration".

Idet Capitulet herved meddeler Dem fornævnte allerhøieste Tilladelse til behagelig Underretning følger vedlagt det ved Deres Skrivelse fremsendte Bilag.

Kjøbenhavn 18de marts 1848,

Stemann

Velædle Hr. Cand.philos. H. C. Andersen

Ridder af Dannebrogordenen

Ridder af Nordstjerneordenen

Tekst fra: Solveig Brunholm