Dato: 18. marts 1848
Fra: Poul Chr. Stemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Efterat Ordenscapitulet havde modtaget allerunderdanigst Forestilling angaaende Deres Veldelheds Andragende i Skrivelse af 1ste dennes, har det behaget Hs: Majestt Kongen under 15de nstefter at resolvere saaledes: -

"Vi ville allernaadigst have Cand. Philos. Hans Christian Andersen tilladt at anlgge og bre Nordstjerne Ordenens Ridderdecoration".

Idet Capitulet herved meddeler Dem fornvnte allerhieste Tilladelse til behagelig Underretning flger vedlagt det ved Deres Skrivelse fremsendte Bilag.

Kjbenhavn 18de marts 1848,

Stemann

Veldle Hr. Cand.philos. H. C. Andersen

Ridder af Dannebrogordenen

Ridder af Nordstjerneordenen

Tekst fra: Solveig Brunholm