Dato: 15. september 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Augustenborg de 15 Sept 1844

Kjre Jonna!

Du har jo lst mine Breve fra Fhr, lser ogsaa hvad jeg skriver i Dag til din Bedstefader, jeg lader derfor kun denne Sddel flge med for derved ligesom at trykke dig og Henrik i Haanden! I have det godt? Hertuginden spurgte mig iforgaars, ganske stille, om Dig, sagde at Du skulde jo vre saadan en klog, fortrffelig Pige. Fortl Din Bedstemoder lidt om mig. Siig hende at Kongen og Droningen have i hieste Grad vret naadige og gode mod mig, at jeg hver dag har spist til Middag med dem og om Aftenen drukket Thee, gjort smukke Toure, og det til Lands og til Vands. Her er meget prgtigt paa Augustenborg og begge Prindsesserne to elskvrdige Piger. Torsdag otte Dage kommer jeg rimeligviis hjem, bare at saa Lykkens Blomst som Din Bedstefader giver mig Haab om, maa trives. Hils din velsignede Moder og Louise, Hils dem alle; din trofaste H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 51)