Dato: 20. juni 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Mnchen 20 Juni 1852

Mnchen har allerede sat alle andre Byer i Skygge for Viggo, han er aldeles opfyldt og jeg selv er overrasket ved al den Deilighed fra Kunstens Verden her ud[e] findes. - Glypthotheket er brogede Marmorsale med deilige Antiker; rundt om i Byen reiste sig gothiske Bygninger og Kirker, men deiligst i den rene Smag er Aukirken med sin malede Ruder, sine dristige Buer. - I Slotshaven, hvor Grt dufter, hvor Isarfloden stormer afsted og hvor vi see de sneedkte Alper gaaer Viggo henrykt om. Vi have begge fri Adgang hver Aften i det kongelige Theatret, Hofintendanten har givet mig en heel Loge [ulseligt, mske: tt] ved den kongelige, bare vi havde dig med der. Igaar blev jeg afhentet til Kongen paa hans Lystslot ude ved en af Tyrolerserne; han er ung og frisk elskvrdig; ved Taffelet udbragte han en Skaal for min Musa og indbd mig derpaa til en Ro-Tour paa Sen, brogedkldte Sefolk frte Aarerne, vi kom over til en med Roser i uendlig Mngde der stod en gammel Kirke med et Hyldtr ved, Kongen selv brd en Gren af og gav mig, som en Hentydning paa "Hyldemoer", da han hrte at jeg vilde have en Blomst herfra. - Hen viste mig selv alle Udsigter og vi to sad lnge paa en Bnk og saae de gldende Alper; Kirkeklokkerne klang saa deiligt og da Baaden igjen gled over Sen lste jeg hit Historien om en Moder og "Hrren". Viggo jeg kom her netop til Christi Legems Fest og saae en Barneprocession hvor de alle kom med Blomster og unge Piger bar Billedet af Gudsmoder paa en rosenkldt Throne. Paa Jernbanen har Viggo flere Gange Vret Vidne til hvorledes Damerne her sprge om den danske Digter Andersen: "Er ist doch Eur Hauptmann" sagde en Dame, der som det siden viste sig var den unge Fru Metternich. Jeg er mrkvrdig meget lst og man veed meget godt hvorlidt jeg erkjendes hjemme og tale derom men jeg klager ikke og siger tak for den Erkjendelse [udmrket?] hjemme. Hils din Mand, lille Rigmor og [langs kanten] Frken Brammer Holger, Elise og Jonna: skriv mig et Par Ord til med din Moders Brev. H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 81)