Dato: 2. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Sor den 2den Juni 1859

Mange Hilsener har jeg til Dig fra Ingemann, der strax med stor Deeltagelse spurgte til dit Befindende, han beder mig hilse Dig og din Bedstefader! jeg kom herud iforgaars Aftes henimod ti, Veiret er smukt, temmeligt varmt have vi det, jeg er noget forkjlet, har en ganske stiv Nakke og meget ondt i den, men det har vist Intet at betyde. - Gulduhret Ingemann fik finder jeg smukt, bedst synes jeg imidlertid om den Idee fra Sognefolkene, hvor Ingemanns Fader var Prst, at de have sendt Ingemann en deilig Vase med hans Navn og Faderens. Den hele Festlighed herude maa have / vret meget smuk, hele Byen er endnu opfyldt af den, det har vret en folkelig Fest. Ingemann og hans Kone ere blevne meget oplivede ved denne Glde der forundtes Dem, de begge see vel og foryngede ud. Hils kjrligt din Moder fra mig! det var mig saa trist at reise bort uden at sige hende Levvel! to Gange var jeg i Onsdags der i Huset men forgjves, jeg vil hun haabe at hun befinder sig bedre! - Bring Rigmor, Astrid og Chirstine min Hilsen, dog meest Rigmor, som jeg, ved dette Besg, har fundet srdeles elskvrdig. Din Fader og dine Brdre hilses, ligesom Fru Pedersen og Familiens vrige Medlemmer. - Naar mon / vi nu samles igjen? Du tager vel om et Par Uger til Christinelund, tnk lidt venlig paa mig, egentligt talt med hinanden faae vi nok aldrig under Besgene i Kjbenhavn, kun en eneste Gan derinde tog vi Tillb, en Dag vi talte lidt om Brdrene. Jeg bliver her i Sor kun til imorgen tidlig (Lverdag) og venter da at vre paa Basns ved Frokosttiden klokken 12. Rimeligviis bliver jeg derude til den 18de Juni, og derhen beder jeg nu, at alle Breve til mig, indtil videre maa sendes ("Basns ved Skjlskjr".)

Dette er et magert Brev kun, men derimod ene og alene en Bouquet af Hilsener til Dig og alle Kjre i Amaliegade-Hjemmet.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 140-42)