Dato: 3. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 3 Mai 1858

Kjre Jonna!

Nu grnnes Skoven, Dit ny Huus skyder ogsaa frem, Alt seer jeg i Tankerne, og baaret paa disse besger jeg Dig, Mand, Brn og ung Harald! I have det godt og vel, tr jeg haabe! - Jeg har allerede seet enkelte udsprungne Bge, jeg blev store Bededag kaldet til Taffels paa Frederiksborg, der var saa smukt der ude, Kongen var srdeles naadig og hjertelig mod mig, de vare Alle sammen saa fortrffelige, jeg flte mig saa vel og saae i Selskab med General Hegermann og Etatsraad Trap hele det smukke gamle Slot, jeg blev der til den / flgende Dag og lste om Aftenen mit nyeste Eventyr "Dyndkongens Datter", der syntes at tiltale; jeg venter mig megen Glde af dette mit strste Eventyr, som Du skal faae at lse i Pindsen, paa den Tid er jeg, om Gud vil, ude paa Basns. Den 17 Juni er det mueligt at Harald og jeg tage afsted over Flensborg, jeg vil at han skal see Slesvig og Holsten frst, saa gaae vi lige til Dresden, dersom Fru Serre er kommet hjem fra Ems, og reise da den frste Juli til Schweitz, vi blive 6 a 8 Uger ude, det er jo en ganske smuk Tid, jeg kan anvende 6 a 700 Rdlr, (dette tales ikke om) for disse kunne vi reise ret behageligt, og jeg vil haabe at Harald rigtig glder sig til denne hans frste Udflugt og at han reiser / uden Kritik, men giver sig hen i Umidelbarheden. Hils ham hjerteligt! Rigmor vil vist blive meget opfyldt af det nye Eventyr, og jeg venter Brev fra hende! Astrid sendes Hilsen og Christine glemmes ikke, uagtet vi ere temmeligt fremmede for hinanden. Seer Du Frken Raben da en hjertelig Hilsen og ikke mindre til Elise, Holger og Svigerforldrene. Hyldemoer har taget sig fortrffeligt ud ved Gjenopfrelsen iaar, mit gamle Stykke: "Skilles og mdes" der ikke i 25 Aar er opfrt skal nu, ligesom "Skibet" og "en Comedie i det Grnne" paa Scenen i Casino. Einar, Theodor og Louise svrme i denne Tid for Zuaverne, Franskheden gjr uendelig Lykke!/ Jeg har i den sidste Tid lidt meget af Tandpine, den jeg var fri for en halv Snees Aar; dog nu har jeg prvet den igjen i en Grad at jeg fik Feber og kom frst i Bedring da en slem Tandbyld var skaaret.

Christian Thyberg og hans unge Kone har jeg besgt, de synes meget lykkelige og han har i al den sidste Tid flt sig vel! -

Naar Du engang faaer Tid og Lyst til at glde mig med et lille Brev, saa lad den gode Tanke blive Virkelighed, med trofast Hjerte hnger jeg ved Eder Alle sammen. Hils din Mand og Brn, ligesom Harald, dog det har jeg nok [overstr: ovenfor} skrevet, men noget Godt kan ikke gives for tidt!

hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 125-27)