Dato: Januar 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Alexander von Beaulieu-Marconnay
Sprog: dansk.

Kjre Hr Alexander!

De har i den sidste Tid saa tidt vret i min Tanke, jeg veed ikke selv, jeg lngtes efter Dem, som efter en kjr Broder, jeg tnkte ogsaa jeg vil skrive, han er dog vist i Heidelberg, men som der et Arbeide, saa et andet, saa bankede et Eventyr paa Dren, saa en dramatisk Digtning, saa kom ilde Humeur og tusinde Sager, og jeg skrev ikke, medens mine Tanker saatidt bar Dem lys levende frem for mig satte Dem i min Stue eller fik mig til Slotshaven i Oldenburg, hvor De gik saa kjrligt mod mig da jeg skrev til eller vi fli om i det smukke Heidelberg. - Og, saa kommer igaar et Brev fra Dem! Det gldede mig uendeligt! jeg kom just fra en Theater-Prve, en Opera af den tydske Komponist Glsser, blev sat i Scene, jeg har skrevet ham Texten, under Krigen have vi to Tysk og Dansk, arbeidet fredeligt i Kunstens Rige! ved et Theater er altid Vrvl og Plage naar man skal stte noget Istand med hundrede Mennesker hvoraf hver jo er den frste jeg var altsaa rgerlig, eller mer, de vil lynenede gal og saa faaer / jeg Deres Brev, og bleg ligemed eet lykkelig, kom i det deiligste Humeur og kunde kun tnke paa Dem min kjre, herlige unge Ven! Jeg havde Lyst af flyve Dem om Halsen, [uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 79-80)