Dato: 8. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Schrum
Sprog: dansk.

Meget ærede Hr Byfoged

Da jeg forleden meddelte Hr Justistraad Bärthelson at jeg [overstr: til gamle] gjerne vilde sende gamle Carstens min Buste, men ikke vidste tilhvem [overstr: jeg] i Svendborg [overstr: jeg] kunde anbefale den, saaledes at den netop paa [overstr: Guld] Hr Carstens Guldbryllup kom i hans Hænder, sagde Jutitsraaden at jeg turde henvende mig til Dem og / haaber at De allerede fra ham er vidende derom. Vil De være saa venlig og god mod mig at besørge den tilsendte Kasse, ligesaa det [overstr: skrevne Brev jeg her lægger her i dette ] denne har i Brevet lagte Skrivelse [kladde, se: Brev, færdigt brev se: Brev] til ham paa Festdagen.

Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 355-56)