Dato: 21. december 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian VIII
Sprog: dansk.

[Kladde]

Min aller naadigste Konge

Da jeg ved min Afreise havde den Lykke at fremstille mig for Deres kongelige Majestt, var De, som altid, mig mild og naadig. Deres Majestt spurgte [overstr: mig] om jeg havde sgt, nogen Slags Understttelse til min Reise, jeg svarede nei og fortalte at jeg reiste dels for den lille Sum jeg [overstr: havde kunne] havde [overstr: kunnet] haabe af Honoraret for Mulatten, dels for hele [overstr: samt den] Sum jeg muligviis fik af Theatret, efter Opfrelsen af min nye Tragedie, [overstr: men at jeg dog] frygtede at selv, under de gunstigste Omstndigheder [overstr: jeg vilde] kunde jeg ikke blive et Aar ude, end sige komme til Sicilien og Grkenland. Ja saa faae vi nok see at lse Dem hjem, var Deres kongelige milde Ord! - jeg vovede da at bede [overstr: at jeg om jeg turde fra Udlandet turde at jeg for at gjre om] Deres [overstr: kongelige] Majestt tillade mig, [overstr: at sge] fra Udlandet at sge om [overstr: en lille Undestttelse, jeg behvede] om et par hundred Species! [overstr: og da vor Majestt] min allernaadigste Konge svarede mig saa naadig og mildt at jeg fordrister mig til i dybeste Underdanighed at henvende mig til min Konge selv. 2) Jeg har alt vret nogle Dage er nu i Rom og hrer fra /

af et Brev dateret 5 December [overstr: Rom, og af de Efterretninger jeg her har faaet fra Hjemmet, at mit Stykke endnu ikke kommet paa Scenen, skal jeg til Sicilien, skulde jeg til Sicilien og Grkenland, [overstr: jeg vil altsaa ikke udstte detmed at skrive] det var at henvende mig til min allernaadigste Konge, thi det er]

1) Mit inderligste nske, at jeg i Begyndelsen af Marts kunne reise til Sicilien [overstr: ikke at tale om at gjre nogen lngere Reise fr jeg veed hvad jeg har at reise for.] men jeg vover ikke at gjre det, [overstr: da jeg kun har Formue] nok til at reise hjem igjen fra Neapel, nu efter en to Maaneders Forlb; selv om mit Stykkes Skjbne er den meest gunstige [overstr: vil jeg dog for at kunde gjre mig denne Reise ret frugt ] vil min Reise dog blive meget kort, [overstr: dersom ei Deres kongelige Majestt er mig naadig og god, jeg haaber derfor snart at hre bedste] Efterretninger [overstr: fra Hjemmet] det vil bero paa min dle Konges Naade hvor langt jeg kommer og hvor lnge jeg kan vre ude! med Guds Hjlp skal jeg med et nyt Arbeide vise mig nogenlunde vrdig hvad min Konge har gjort og gjr for mig! i dybeste Underd[anighed] Deres Naa[des] troe hengivne

H. C. Andersen /

Af et Brev dateret Kjbenhavn den 5 December seer jeg igaar at mit Stykke endnu ei er kommet paa Scenen, det skeer altsaa

---

vil jeg dog ikke kunde komme lnger end til Sicilien og mit Ophold der maatte blive meget kort! - jeg vilde gjerne gjre denne min Reise saa frugtbar for mig som muelig, men nst Gud, vil den beroe paa min dle Konges Deres Majestts Naade mod mig vil bestemme hvorlangt jeg kan

[stor klat]

Kongen [ulseligt] og jeg maa paa min Reise see at benytte Aarstiden dermed og mit inderligeste nske var at jeg i Begyndelsen af Marts kunde reise til Sicilien; det vover jeg imidlertid ikke at gjre fr jeg veed hvad jeg har at reise for. Selv [overstr: det gunstigste Udfald] om mit Stykkes Skjbne blev den meest gunstige, vil min Reise, uden min dle Konges Naade indskrnkes til at see Sicilien og det kun meget kort, / Af et Brev dateret Kjb. den 5 December erfarede jeg igaar at mit Stykke endnu ikke er bragt paa Scenen, det seer altsaa langvarigt ud med at erholde Honoraret og dette vil selv under de gunstigste Omstndigheder kun skjnke mig et kort Ophold paa Sicilien, naar mit inderligste nske for komme derhen i en gog lad at tage med Dampskibet fra Neapel i Begyndelsen af Marts, men det vover jeg imidlertid ikke at gjre for jeg veed hvad jeg har at reise for. Det er altsaa ganske beroende paa min dle Konges Naade hvorlangt jeg skal komme og hvorlnge jeg kan vre ude. Med Guds Hjlp skal jeg i et et nyt Areide vise god Frugt af min Reise og saledes blive Deres K. M. Naade nogenlunde vrdig; Gud velsigne og bevare min dle Konge. I dybeste U[nderdanighed]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 377-80)