Dato: 31. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael John Cramer
Sprog: dansk.

Meget rede Hr Cramer, de forenede Staters Gesandt!

Ved Indtrdelsen i det nye Aar er det mit Hjerte en Trang at bringe Dem Histrede, og Deres Frue min inderligste Tak for al den Deeltagelse og Velvillie De i det henfarne Aar har forundt mig. Desvrre, har denne Vinter atter kuet mig og den Velvren jeg i Sommertiden fornam, igjen borte saaledes at jeg ikke, hvad jeg haabede i de sidste Maaneder har flt mig istand til at tage Deel i Selskabslivet og aflgge Besg. Det er omtrent otte uger siden Deres Frue tilsendte mig et Nummer af "new Evening Bulletin" hvori hun havde givet en srdeles smuk og velvillig Skildring af Besget paa "Rolighed" og mine Venner der, at det strax var mit nske personlig at bringe hendes Naade min Tak, men jeg vedblev at vre syg, maatte opgive Besget, ja selv det Brev jeg begyndte paa blev ikke afsluttet. / og har nu ligget flere Uger hen. I de sidste Dage fler jeg mig imidlertid


Jeg har en Ven saa knusende klog

I alt hvad han brygger og bygger.

En Fremtids Evangelie Bog

Min Barnetro slaaer han istykker

Han siger: Gud har ei Mennesket

Men vi have skabt Vorherre;

[overstr: Du er nu ei]

[overstr: Du har vi ei Slotte vi synke fortabt]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 471-72)

Meget rede Hr Cramer, de forenede Staters Gesandt!

Fr det gamle Aar 1874 er faret hen er det mit Hjerte en Trang at bringe Dem Histrede, og Deres Frue min inderligste Tak for al den Deeltagelse og Velvillie De i dette henfarne Aar har forundt mig. Desvrre har denne Vinter atter kuet mig og det Velvre jeg i den varme fornam, er [overstr: saale] igjen borte saaledes at jeg ikke, som det var mit Haab har, i denne Vinter har flt mig i stand til at tage Deel i Selskabs Livet eller aflgge Besg. Det er nok nu snart 8 Uger siden Deres Frue tilsendte mig [overstr: et Blad fra New York] / en New York Tidende hvori stod een af hende srdeles smuk givet Skildring af "Middag" paa Rolighed, jeg glder mig til personlig at bringe hende min Tak, men nu jeg var syg, [overstr: kunde ikke tage ud] Besget blev udsat og det Brev jeg derpaa begyndte til Hende [overstr: fik] blev ikke sluttet laa flere Uger hen; [overstr: men i disse] i de sidste Dage fler jeg mig imidlertid mere ved Krfter og tillader mig derfor ved denne Skrivelse at bringe min Tak for det gamle Aar og de bedste nsker i det nye.

De var saa venlig [overstr: engang] da jeg engang i Sommer sagde at jeg vilde sende mit Portrtkort til [overstr: amerikanske Damer Udgiver,] Miss som nskede at erholde samme ligesom ogsaa et til Udgiveren af the Evening - at De vilde besrge samme; jeg tillader / mig endnu at vedlgge et Exemplar til Deres naadige Frue hvem De vil bringe min rbdige Hilsen, ligesom Hilsen til Brnene, selv tilgiver De mig at dette Brev ikke er skrevet paa Engelsk, det jeg beklager ikke at kunne gjre saa vel, men givet paa mit Modersmaal som De forstaaer bedre end jeg det Engelske.

---

Udgiveren af the new Evening Bulletin yttrede i et af sine Breve til mig at Frue Julie de Vu saae med sine Brn saa srligt havde interesseret sig for mig, vilde blive glad ved at erholde mit Portrtkort, ogsaa Hr P vilde gjerne sende et lignende og Deres Deres Excellense var saa nsadig at sige, de vilde besrge samme. Den Gang havde jeg intet nyere Porttkort, nu har

[langs kanten:] og tillader mig derfor at sende et til hver af disse ligesom ogsaa at vedlgge et tidligere til Hende Deres]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 473-75)