Dato: ukendt årstal
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

De tager svenske Sedler her i Kjbenhavn

1 Rdlr Banco = 4 pund 8 sk dansk

1 Rdlr Rigsgjld = 3 pund

der maa altsaa lgges mrke til om man betaler i Banco eller Rigsgjld.

-

De skriver ned til Helsingborg et Par Dage fr Reisen om at erholde Plads med Diligensen til Gtheborg, den gaaer to Gange om Ugen, og har ingen Bivogn, De maa altsaa vre sikker forud tager De fra Kjbenhavn med Dampskib til Helsingborg og tager ind paa Diligensens Udgangssted, jeg troer at Gjstgiveren hedder Molberg; De kommer saa tidlig at De kan gjre en Vandring op til "Krnan". Lad Gjstgiveren sige dem den korteste Vei.

Med Deligensen kjrer De i to Dage og sover een Nat, fr De naaer Gtheborg. - Her tager De Plads paa et af de mange Dampskibe og gaaer i en Tour lige til Stockholm. - (Ved Trolhtte er De hele 3 Timer, halv saalnge / ved Motala og ved Wreta-Kirke, der maa besges og ligger nr ved Sluserne som frer ned til Sen Roxen. - Den sidste Morgen maae De see at vre tidlig oppe for ret at see Seiladsen "Indenskjrs" - tag ivrigt med min Bog: "I Sverrig", der vil give Dem mange Historiske Oplysninger om Reisen. - I Stockholm seer De Theatret, Ridderholmskirken, Muset er er paa selve Slottet. Diurgrden - bestiger Mosebakke og seiler med Dampskib til Uppsala her tager De ind hos sterberg (?) ser Kirken og Slottet. Kjrer i een Tour til Danemora - hvor der er Gjstgivergard og seer om Eftermiddagen Gruberne, i det mindste ovenfra, og det er nok, kjrer nste Morgen tilbage til Upsala, men lader Kudsken holde ved "gamle Upsala" og seer der de mrkelige Hie, udenpaa og inden i, kommer De ikke til Danemora, men kun til Upsala, da kjrer De derfra i Time ud til gammel Upsala og igjen tilbage. -

Fra Upsala til Stockholm, og derfra igjen Kanalveien tilbage, men denne Gang gjr De den i forskjellige Afsatser, frst fra Stockholm til Motala, der er Vertshuus oppe ved Vrket og ogsaa nede ved Byen. Her leier De en Vogn til Wastena, hvor De boer bedst hos Fanekunkeren [skal vre: Fanejunkeren] (hans Navn har jeg glemt). De seer Slottet, Klosteret, & (ls I Sverrig) tager tilbage igjen til Motala og gaaer derfra med Dampskib enten til Wennersborg eller lige til Trollhtta. Her er Vertshus hvor De kan blive en Dagstid, derfra med Dampskib til Gtheborg og enten med Deligensen igjen til Helsingborg eller med det norske Dampskib lige til Kjbenhavn. - God Fornielse, hils alle som kjende mig. - Derimellem er de fleste af Kaptainerne paa Dampskibene.

H. C. Andersen

NB paa Udtouren, dog helst paa Touren tilbage, naar De kommer fra Stockholm gaae en Morgen fra Gtheborg til Marstrand og samme aften tilbage;

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 682-84)