Dato: Juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Friedrich August II
Sprog: dansk.

Deres Majestt

og hele den kongelige Familie viste mig saa megen Naade og Godhed, da jeg for et Par Aar siden var i det kjre Dresden, at Erinding om hiin Aften altid staaer levende og kjr hos mig. Jeg var saa gjennemtrngt af Taknemlighed, flte en uendelig Trang at vise denne og derfor vovede jeg [overstr.: at sende Deres den Gang] at sende Deres Majestt den samlede tydske Udgave af minhe Skrifter, der udkomme i Leipzig. [overstr: Jeg takk] Jeg var glad over at Deres Majestt naadig og huldrig vilde modtage den, og blev meget overrasket ved at jeg endogsaa skulle hdres ved et Tegn paa Deres Majestts hie Naade. - Jeg har i disse Dage modtaget dette i en meget kostbar Ring! Det er altfor meget min dle Konge! - jeg kan kun bringe min fattige Tak frst her med Ord og senere, maaskee i denne Sommer, / kommer jeg til Dresden, og Deres Majestt vil naadigst tilstede mig personlig at frembre [overstr: Tak] inderligst [overstr: Tak for en Gave, jeg de er altfor fra en Konge, saa] Tak for den kongelige Gave og Naade.

Gud glde og velsigne Des majestt.

I dybeste refrygt

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 741-42)