Dato: Juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Gustav Carus
Sprog: dansk.

Deres Excellense

vil modtage min rbdigste, hjerteligste Tak, for den re De har viist mig ved i en egenhndig Skrivelse at underrette mig om den Velvillie (Wohlgefallen) hvormed hans Majestt naadigst har optaget mine Skrifter.

[Overstr: jeg har meent] En kostbar Brillant Ring fulgte med, som jeg isandhed med en Slags Un[d]seelse modtager, da det er formeget kongelig Naade. Jeg har i det medflgende Brev til Hans Majestt forsgt / at udtale min Tak, og beder Deres Excellense fie den Godhed til tidligere at overrkke Kongen samme.

[overstr: I Lbet af denne Sommer haaber jeg at gjre en lille [Tour] i Udlandet og besger da Dresden, jeg tr]

Med den inderligste Tak og Hengivenhed

Deres Excellenses [dybt forbundne] taknemmelige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 742-43)