Dato: 22. januar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Melancthon M. Hurd
Sprog: dansk.

Kjre Histrede Hr Hurd!

Velkommen til Europa! jeg haaber at De efter en lykkelig Overreise modtager denne min Hilsen i Engeland. Tak fordi de skrev, tak for den venlige Indbydelse til Amerika, det Land jeg saa gjerne nskede at besge, men som jeg uagtet jeg jo har saa mange Venner derovre, neppe nogensinde faaer at see, Sveien er mig forlang og jeg er jo allrede en ldre Mand, der ikke kan tumle sig som for en halv Snees Aar siden; men glad og taknemlig er jeg for det Hjertelag jeg fornemmer fra den anden Verdens Deel. I Foraaret reiser jeg lidt syd paa, dog ikke lnger end til Tyrol eller Schweiz og er saaledes langt fra Nizza og Mentone, / hvor De vil opholde Dem; det vilde have vret mig en [overstr. endnu] uendelig stor Glde at trffe sammen med Dem, personligt lrt at kjende Dem, men det kan skee endnu, De siger at De fr Deres Hjemreise maaskee kommer til Danmark, De maa da ogsaa besge Sverrig og Norge, der er en kort, beqvem Reise og da, om Gud vil, sees vi; Han give Dem Sundhed og Glde.

De bedste nsker for Dem af Deres hjerteligt hengivne.

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1036-37)