Dato: 22. januar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Melancthon M. Hurd
Sprog: dansk.

Kjære Høistærede Hr Hurd!

Velkommen til Europa! jeg haaber at De efter en lykkelig Overreise modtager denne min Hilsen i Engeland. Tak fordi de skrev, tak for den venlige Indbydelse til Amerika, det Land jeg saa gjerne ønskede at besøge, men som jeg uagtet jeg jo har saa mange Venner derovre, neppe nogensinde faaer at see, Søveien er mig forlang og jeg er jo allrede en ældre Mand, der ikke kan tumle sig som for en halv Snees Aar siden; men glad og taknemlig er jeg for det Hjertelag jeg fornemmer fra den anden Verdens Deel. I Foraaret reiser jeg lidt syd paa, dog ikke længer end til Tyrol eller Schweiz og er saaledes langt fra Nizza og Mentone, / hvor De vil opholde Dem; det vilde have været mig en [overstr. endnu] uendelig stor Glæde at træffe sammen med Dem, personligt lært at kjende Dem, men det kan skee endnu, De siger at De før Deres Hjemreise maaskee kommer til Danmark, De maa da ogsaa besøge Sverrig og Norge, der er en kort, beqvem Reise og da, om Gud vil, sees vi; Han give Dem Sundhed og Glæde.

De bedste Ønsker for Dem af Deres hjerteligt hengivne.

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1036-37)