Dato: 24. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Cecilie Holm
Sprog: dansk.

[Skrevet på kladde til Brev]

Frøken Holm

Deres Brev, som jeg modtog iaftes er saa forstemt, [overstr: saa inderligt] et Udtryk af Modløshed! De sendte mig Deres Smaafortællinger og ønskede at høre [overstr: hvilket Indtryk] min Mening om disse, jeg sagde Dem [overstr: det] denne aabent og mildt, nedkuede aldeles ikke deres Mod, men [overstr: meest ... resten ulæseligt hv] søgte klare for Dem hvorledes De i Digterisk Retning maatte begynde igjen og da faae jeg et smerteligt Brev fra Dem, saaledees maa de sandelig ikke tage Sagen, jeg tilbød Dem , hvad jeg ellers aldrig gjør, da min Tid er optaget, at jeg ville gjerne læse gjennem

[langs kanten:] læse for Dem senere. Hvad et enkelt stykke af hvad Nyt

/ komme til at føle for den c: at faae at føle 45 stedse. 79 tvært 107 den ulykkelige (Substantiv) 117 paa tolv Aar (gaaer det paa Tiden eller paa Skoledrengen)?

[skrevet på hovedet øverst på siden:]

De skrev, det maa synes Dem mere med Opmuntring ei aldeles Forkastelse, den jeg aldrig vilde give.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13-1, 939-40)