Dato: 18. oktober 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Laurentius Robert Winther
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 18 Oct. 1848

Kjre Ven!

De undrer Dem vist ved at see mine Krageter, men De tilgiver, jeg har en lille Bn til Dem. Vil De hos een af Tjenerne paa Glorup faae at vide hvad den Skipper hedder, som tager Sager med til Excellensen, og hvor Fartiet ligger her i Kjbenhavn; jeg troer det var Mads, som sagde mig at der var en saadan Mand og jeg skulde faae Adressen fr jeg tog bort, men det glemte jeg. Nu er min Byst alt lnge afstbt og staaer indpakket i kasse for at sendes Excellensen, men jeg veed ikke hvad Skipperen hedder og hvor han findes. Vil De vre saa elskvrdig at skaffe mig dette at vide og da paa det aller hurtigste give mig et Par Ord derom! / Jeg boer i Nyhavn, Solsiden, No 34, har en ganske deilig Udsigt lige fra Flaget paa runde Taarn til den svenske Kyst. Gammel-Holm og Christianshavn ligger foran mig. Dampskibe gaaer daglig forbi Brohovedet, her er meget Liv og Bevgelse. Thovaldsens Musum besges daglig af hele Skarer, ehlenschlager nye Tragedie Kjartan og Gudrun, er meget interessant, Fru Heiberg overordenlig god og Publicum srdeles bifaldende, derimod synes jeg ikke om Critiken i "Fdrelandet", Prosaen og Uvilien knager der, som Sand under Tnderne. Frken Brmer er ikke kommet endnu; igaar fik jeg brev fra hende og deri staaer at hun eri Skaane og kommer sidst i denne Maaned. - Hils paa det kjrligste Deres fortrffelige Kone, hils begge Drengene, den ldste husker mig vel nok, men Thor maa vel dunkes paa Maven fr han siger / ja der til. I Tankerne seer jeg dem begge to sidde i Lysthuset under Bordet eller regjere Legetiet i Forstuen Den lille Sster er vel flittig hjemme som en huslig Pige sakl, der vil lre Landhuusholdning.

Tak for de smukke Timer iaar! hils den kjre gamle Excellense Grevinden og Frken Raben, jeg tnker tidt og meget paa Dem, det var hyggelige rare Dage denne Sommer. - Seer De Jomf: Ibsen da bring ogsaa hende et venligt god Dag. -

Af Nyheder veed jeg ikke mange, Franke, ham derovre i Schleswig-Holsteen, har forlovet sig med Frken Niebuhr, Sster til Fru Rathzen. Igaar var der Bryllups Stads paa Bregentved, Brasch og Mdms Paap traadte ind i den hellige gtestand. Til Nytaar udkommer een ny Roman af Hauch, Scenen er paa Island; af Paludan Mller kommer anden og tredie Deel til Adam Homo; mine illustrierte Eventyr vil Reitzel vente med, den kommer / ikke, derimod om tre Uger: De to Baronesser.

Regn og Sle have vi iet Vk, Flttedagen igaar var ganske clasisk hvad Sen angaaer; og nu lev vel! tusind hjertelig Hilsener og snart et lille Brev til

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 81, 52-55)