Dato: Juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: L. R. Møller
Sprog: dansk.

Torsdagmorgen!

Kjære Hr Møller!

Igaaar var jeg hjemme til Klokken fire, men De kom ikke, i Dag er Veiret saa slet at jeg ikke gjerne gaaer til Nørregade og heller ikke venter at De har Lyst at trave til mig, jeg sender derfor min Karl og beder Dem levere ham Manusk; og paa et lille Papir sige, hvad De vil benytte, jeg skal da lade det, afskrevet, komme i Deres Hænder imorgen ganske tidlig.

venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 815)