Dato: 9. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Salomon Hermann Mosenthal
Sprog: dansk.

Forfatteren til Der Sonnvennhoff Dr: M.

Dyrebare Ven!

Allerede et Par Uger har jeg vret paa Landet flere Mile fra Kjbenhavn, det kommende Foraar drev mig af sted og allerede er Bgeskoven her i Udspringen og Nattergalene synge. Jeg er hos kjre Venner paa et gammelt i gammel Stiil Slot med Taarne og Grave tt ved store Belt, her modtog jeg nu Deres kjre Brev [Brev] der gldede mig usigeligt, men bedrvede ogsaa ved at jeg husker at De i Aar og Dag ikke har faaet Brev fra mig, jeg har ganske vist forrige Aar i Vaaren skrevet og sener sendte jeg Brev og Hilsen med Kunstnerparret Rosenkilde der i Kjbenhavn udfrer Anna og Mathias i der Sonnwendhof, de gik over Wien til Italien og beklagede at de ikke havde fundet Dem i Wien, men afgivet Brevet der skulde vre en Anbefalings Skrivelse og jeg vidste det maatte glde Dem selv, kjre Ven, at hre af disse dygtige og elskvrdige Mennesker hvor meget Deres Digtning havde tiltalt. Heller ikke mine Skrifter er sendt Dem af den tydske Boghandler, det er ejendommeligt, men jeg er i Juni Maaned i Tydskland, da skal jeg selv faae det bedre arangeret. Tak fordi De uagtet alt dette saa venligt erindrer mig / og glder mig med Brev. Der Goldschmidt von Ulm erhodlt jeg strax og lste den ieblikkelig, jeg har ganske vist strax i et Brev til Dem udtalt mig derom! jeg var ganske opfyldt af den digteriske Behandling af det gamle Eventyr, og isr over den mesterlige Slutning De har skabt! desvrre forbyder Sceneriet os at opfre denne Digtning, vi kunne aldeles ikke give den ellers havde jeg bedet om Deres Tilladelse til at overstte den. Da jeg i Efteraaret kom fra Schweitz hjem over Hanover, talte jeg med Marschner om dette Digt og har senere hjemme flere Gange lst det for. De har delt og digterisk bragt Eventyret paa Scenene, saaledes som jeg strber der efter, min hjerteligste Lyknskning til det Held der mder og som De til fulde fortjener. Deres Drama Seborn hrer jeg er i denne Tid blevet oversat paa dansk og vil komme paa Scenen. De skriver at De med Deres Frue besger et Bad ved Nordsen, men nvner ikke hvilket! hvor deiligt at mde Dem! jeg kommer i Juni til Dresden og gaaer senere derfra til Schweitz! hvor det vil vre mig en Glde en Gang at mdes med Dem, trykke Deres Haand, takke Dem ret af Hjertet for al den Aandens Glde Deres Digtninger have bragt mig og at udtale hvor hit jeg skatter Deres Venskab og Deeltagelse.

Hjerteligst &

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 809-10)

[kladde]Forfatteren til Der Sonnvennhoff Dr: M.

Dyrebare Ven!

Allerede et Par Uger har jeg vret paa Landet flere mile fra Kjbenhavn, det kommende Foraar drev mig af sted og allerede er Bgeskoven her i Udspringen og Nattergalene synge. Jeg er hos kjre Venner paa et gammelt i gammel Stiil Slot med Taarne og Grave tt ved store Belt, her modtog jeg nu Deres kjre Brev der gldede mig usigeligt, men bedrvede ogsaa ved at jeg husker at De i Aar og Dag ikke har faaet Brev fra mig, jeg har ganske vist forrige Aar i Vaaren skrevet og sener sendte jeg Brev og Hilsen med Kunstnerparret Rosenkilde der i Kjbenhavn udfrer Anna og Mathias i der Sonnwendhof, de gik over Wien til Italien og beklagede at de ikke havde fundet Dem i Wien, men afgivet Brevet der skulde vre en Anbefalings Skrivelse og jeg vidste det maatte glde Dem selv, kjre Ven, at hre af disse dygtige og elskvrdige Mennesker hvor meget Deres Digftning havde tiltalt. Heller ikke mine Skrifter er sedt Dem af den tydske Boghandler, det er ejendommeligt, men jeg er i Juni Maaned i Tydskland, da skal jeg selv faae det bedre arangeret. Tak fordi De uagtet alt dette saa venligt erindrer mig / og glder mig med Brev. Der Goldschmidt von Ulm erhodlt jeg strax og lste den ieblikkelig, jeg har ganske vist strax i et Brev til Dem udtalt mig derom! jeg var ganske opfyldt af den digteriske Behandling af det gamle Eventyr, og isr over den mesterlige Slutning De har skabt! desvrre forbyder Sceneriet os at opfre denne Digtning, vi kunne aldeles ikke give den ellers havde jeg bedet om Deres Tilladelse til at overstte den. Da je gi Efteraaret kom fra Schweitz hjem over Hanover, talte jeg med Marschner om dette Digt og har senere hjemme flere Gange lst det for. De har delt og digterisk bragt Eventyret paa Scenene, saaledes som jeg strber der efter, min hjerteligste Lyknskning til det Held der mder og som De til fulde fortjener. Deres Drama Seborn hrer jeg er i denne Tid blevet oversat paa dansk og vil komme paa Scenen. De skriver at De med Deres Frue besger et Bad ved Nordsen, men nvner ikke hvilket! hvor deiligt at mde Dem! jeg kommer i Juni til Dresden og gaaer senere derfra til Schweitz! hvor det vil vre mig en Glde en Gang at mdes med Dem, trykek Deres Haand, takke Dem ret af Hjertet for al den Aandens Glde Deres Digtninger have bragt mig og at udtale hvor hit jeg skatter Deres Venskab og Deeltagelse.

Hjerteligst &

Tekst fra: Solveig Brunholm (mikrofilm 13, 809-10)