Dato: 31. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Bravo
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 31 Mai 1869

Kjre Ven!

Det kongelige danske Theaters feirede Kunsterinde Fru Eckardt er Overbringer af Brev og Hilsen, hun ledsages af Frknerne Bournonville, Dttre af vor udmrkede Balletmester Bournonville, jeg behver ikke at anbale til Dig nogen Landsmand eller Landsmandinde, Du er altid Opmrksomheden selv, men jeg faar her ved Leilighed til at sende Dig Hilsen. Du vil paa det Bedste tage Dig af de tre begavede Damer som / kun blive meget kort Tid i Rom, da de allerede i August maa vre tilbage igjen i Kjbenhavn. Hils Landsmndene, srligt den kjre Kchler.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Til

Den danske General-Konsul i Rom, Hr. Bravo, Ridder af Danebrogen & -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 51-53)