Dato: 19. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Tirsdag-Middag

Kjre Fru Kock!

Frken Bremer nsker, for det frste ikke at komme ud til nogen Middag eller Aften, kommer hun eet Sted, maa hun ogsaa komme et andet, men hun glder sig srdeles til at gjre Bekjendtskab med Dem og Deres Sster og har i den Anledning bedet mig fre hende hjem til Dem / imorgen Formiddag! vi komme Klokken eet, og haabe at trffe begge Sstrene; ikke sandt, De og Sster Jette gaae da ikke paa Rigsdag!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:] Fru Konferensraadinde Kock

ny Vestergade

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 80-81)