H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch 2. august 1850

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 2. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Glorup den 2 August 1850.

Kjære Fru Kock!

Fra Deres Søster har jeg faaet et lille Brev dateret Wenersborg, hun siger deri at hun gaaer til Motala og derfra tilbage; jeg har skrevet igjen, men da jeg ikke veed bestemt hvorhen Brevet [Brev ] skal sendes, men formoder at De veed det, tillader jeg mig at sende Dem samme, aabent og uden /Konvolut, De vil da kunde lægge det indeni Deres og skriver De ikke meget snart, besørg da at det forsegles og sikkert kommer til hende, det vil De jo nok. - En lille Seddel til Fru Ingeborg Drevsen følger med, vil De ikke nok, i Dag naar De faaer den, lade Deres Karl besørge samme, hen i Collins Gaard. Jeg forlader Glorup paa Mandag og er vist om en 14 Dage i Kjøbenhavn, nu reiser jeg til Cortzelitze paa Falster. Begivenhederne de sidste Dage / have i høi Grad afficeret mig, jeg kan ikke tænke paa vor hæderlige Seier uden at rystes ved det meget Blod der er flydt ved de Mange, Mange vi have tabt; flere kendte jeg, Løssøe var, som De veed, en Ven af mig; han var en saa rig begavet Natur, et sjældent Menneske! - Hans stakkels Moder er vist grueligt nedbøiet, denne Søn var hendes Liv og Stolthed. - Jeg skrev strax til hende; ogsaa Deres Broder Christian har jeg øieblikkelig skrevet til, endnu har jeg ikke Brev fra ham, men jeg veed at han er vel; jeg talte / i forgaars med Byfogeden i Svendborg, han kom lige fra Slesvigby og havde der spist med Deres Broder. - Vore Soldater have været mageløse kjække og udholdende, gud glæde og styrke dem hver! Gud lad det ende og ende i Fred med dette sidst udgydte Blod. Lev vel! lev vel! hils Deres Mand og Sønnerne.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 84-87)